84797_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
84797
Oppjustert sparing for Norge
statistikk
2012-05-22T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2011

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppjustert sparing for Norge

Reviderte tall for 2011 viser noe høyere sparing for Norge enn ved forrige publisering. Spareraten for husholdningssektoren er uendret.

De reviderte tallene for 2011 viser en høyere nasjonalinntekt og sparing for Norge. Hovedsakelig skyldes revisjonen en oppjustering av bruttonasjonalproduktet (BNP) på 10 milliarder kroner. For mer informasjon om revisjonen av BNP i 2011, se Kvartalsvis nasjonalregnskap .

Nasjonalinntekten var på 2 385 milliarder kroner i 2011. Dette er en oppjustering av inntekten på 9 milliarder kroner i forhold til forrige publisering. De løpende overføringene til og fra utlandet er uendret, mens samlet konsum er revidert opp med i underkant av 3 milliarder kroner. Sparing for Norge endte derfor på 642 milliarder kroner i 2011. Dette er 6 milliarder kroner mer enn ved forrige publisering.

Fortsatt vekst i disponibel realinntekt for Norge

Foreløpige tall for 2011 viser at disponibel realinntekt vokste med 6,5 prosent, etter en oppgang på 5,3 prosent i 2010. Hovedårsaken til økningen fra 2010 til 2011 var bedring i bytteforholdet overfor utlandet. Prisutviklingen på olje og gass er viktig for utviklingen i dette bytteforholdet, og bidro med 4,7 prosentpoeng av veksten i disponibel realinntekt. Endringen i bytteforholdet bidro samlet sett med 4,4 prosentpoeng av veksten.

Bidrag til vekst i disponibel realinntekt fra året før for Norge. Prosent
 
 2008200920102011
 
Disponibel realinntekt for Norge5,8      -12,0      5,3      6,5
Vekstbidrag fra    
Produksjonsvekst i oljevirksomhet-0,8-0,7-1,3-0,7
Produksjonsvekst ellers0,2-2,01,62,1
Endring i bytteforholdet6,6-10,24,24,4
Herav prisutviklingen på råolje og naturgass5,9-9,23,04,7
Endring i rente- og stønadsbalansen-0,20,90,80,8
 

Små revisjoner i husholdningssektoren

Husholdningenes disponible inntekt er revidert opp med i underkant av 2 milliarder kroner i 2011. Revisjonen skyldes en oppjustering av næringsinntektene i husholdningssektoren. Konsumet er revidert opp med i overkant av 2 milliarder. Spareraten er som følge av dette uendret i forhold til forrige publisering av 2011.

Tabeller

Tabeller til publiseringen