251700_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
251700
Reviderte tall for årlig inntekts- og kapitalregnskap
statistikk
2016-06-01T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Årlig institusjonelt sektorregnskap er nå oppdatert med reviderte tall for 2015

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2015

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reviderte tall for årlig inntekts- og kapitalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap er nå oppdatert med reviderte tall for 2015.

Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
2015
Offentlig forvaltningForetakHusholdninger og ideelle organisasjonerNorge
Bruttoprodukt, basisverdi561 4631 961 179264 9362 787 579
Driftsresultat1652 142124 180776 323
Disponibel inntekt967 327331 3151 384 5042 683 145
Sparing240 497247 087133 815621 398
Nettofinansinvestering185 91239 04946 877271 838

Denne foreløpige beregningen av tallene for 2015 er en summering av tallene for årets fire kvartaler. Tallene finnes i Tabeller og i Statistikkbanken.

Kvartalstallene omtales i egen artikkel.

Neste revisjon vil være tilgjengelig i september 2016.