98126_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
98126
Reviderte tall for årlig institusjonelt sektorregnskap
statistikk
2013-05-23T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2012

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reviderte tall for årlig institusjonelt sektorregnskap

Årlig institusjonelt sektorregnskap er nå oppdatert med reviderte tall for 2012.

Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
2012
Offentlig forvaltningForetakHusholdninger og ideelle organisasjonerNorge
BRUTTOPRODUKT, BASISVERDI453 4261 900 929243 6292 597 984
DRIFTSRESULTAT-194795 979128 941924 726
DISPONIBEL INNTEKT1 050 815245 4201 238 1962 534 431
SPARING431 331203 741104 883739 955
NETTO FINANSINVESTERING401 907-11 14919 685410 443

Disse tallene er foreløpige og finnes i fanen Tabeller og i Statistikkbanken.

SSB publiserte i mars en analyse av 2012-tallene . Til tross for at reviderte tall nå er publisert gir analysen fortsatt en god oversikt over året.

Neste revisjon av 2012-tallene publiseres mot slutten av året, og siste revisjon vil være tilgjengelig mot slutten av 2014.