269784
/offentlig-sektor/statistikker/offogjeld/aar
269784
Fordringer og gjeld justert opp
statistikk
2016-12-08T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offogjeld, Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, beholdning, transaksjoner, fordringer etter type (for eksempel obligasjoner, aksjer, utlån), nettofordringer, gjeld etter type (for eksempel sertifikater, obligasjoner, lån)Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
true
Statistikken omfatter finansiell balanse for stats- og kommuneforvaltningen fordelt på objekt samt objektsfordelte transaksjoner og omvurderinger. I tillegg gir statistikken en oversikt over offentlig forvaltnings bruttogjeld målt til pålydende verdi i henhold til traktaten om den Europeiske Union.

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. Milliarder kroner
2015Inngående beholdningKjøp og salgKursgevinstUtgående beholdning
FORDRINGER I ALT8 87537284910 096
Bankinnskudd mv.228-141215
Obligasjoner og sertifikater2 4151442262 785
Utlån638919738
Aksjer og kapitalinnskudd5 2331356095 977
Andre fordringer360174381
GJELD I ALT1 044182-61 219
Obligasjoner og sertifikater49132-6517
Lån3941231518
Annen gjeld15828-1184
NETTOFORDRINGER7 8311908558 876

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. Millioner kroner

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. Millioner kroner
Beholdninger
20112012201320142015
Fordringer
Sedler, skillemynt og bankinnskudd169 100236 490191 316227 719214 732
Sertifikater og statskasseveksler531 4091 9483 81934 047
Obligasjoner1 415 4261 531 6141 941 9352 411 4262 751 041
Utlån572 555605 459682 965638 497737 654
Aksjer, andeler og kapitalinnskudd2 919 4333 314 0414 288 1355 233 3065 977 012
herav aksjer2 609 8703 001 6743 902 5374 734 2045 414 563
herav kapitalinnskudd295 714299 110371 680486 064549 411
Forsikringstekniske reserver31 49037 20952 45464 44771 721
Andre fordringer305 520324 238302 235295 704309 474
FORDRINGER I ALT5 413 5776 050 4607 460 9888 874 91810 095 681
herav fordringer på utlandet3 407 4533 931 9765 222 5306 541 6357 712 594
 
Gjeld
Sertifikater og statskasseveksler221 129210 447173 44295 061114 988
Obligasjoner245 650316 115323 491396 373402 449
Lån339 605365 113441 745394 387517 657
Annen gjeld137 589144 758151 999157 762184 238
GJELD I ALT943 9731 036 4331 090 6771 043 5831 219 332
herav gjeld til utlandet298 264329 518382 572316 890454 750
 
Nettofordringer4 469 6045 014 0276 370 3117 831 3358 876 349
Nettofordringsendring219 849544 4231 356 2841 461 0241 045 014
 
Transaksjoner
20112012201320142015
Fordringer
Sedler, skillemynt og bankinnskudd-50 06867 549-45 26735 626-14 369
Sertifikater og statskasseveksler-284-4095371 87430 177
Obligasjoner16 007158 531344 23076 872113 382
Utlån-195 90132 69465 699-57 60390 571
Aksjer, andeler og kapitalinnskudd248 048233 21653 679167 407134 559
herav aksjer240 110229 26635 608145 789131 088
herav kapitalinnskudd8 8094 98818 03522 8433 733
Forsikringstekniske reserver-7147852 6633 9224 001
Andre fordringer23 4443 314-21 013-78813 414
FORDRINGER I ALT40 532495 680400 528227 310371 735
herav fordringer på utlandet95 639393 605425 041229 642372 740
 
Gjeld
Sertifikater og statskasseveksler-60 8611 816-39 202-79 46219 518
Obligasjoner-20 31766 71917 52162 35912 211
Lån-220 92012 60371 721-51 275122 527
Annen gjeld-19 247-2 7407 7506 77527 733
GJELD I ALT-321 34578 39857 790-61 603181 989
herav gjeld til utlandet-286 77428 56656 024-75 883140 912
 
Nettofinansinvesteringer361 877417 282342 738288 913189 746
 
Omvurderinger
20112012201320142015
Fordringer
Sedler, skillemynt og bankinnskudd-137-160937771 382
Sertifikater og statskasseveksler171 7652-351
Obligasjoner60 103-42 34366 091392 619226 233
Utlån78621011 80713 1358 586
Aksjer, andeler og kapitalinnskudd-198 523161 392920 415777 764609 147
herav aksjer-205 792162 538865 255685 878549 271
herav kapitalinnskudd7 617-1 59254 53591 54159 614
Forsikringstekniske reserver11 8434 93412 5828 0713 273
Andre fordringer-4 90415 404-990-5 743356
FORDRINGER I ALT-130 815141 2031 010 0001 186 620849 028
herav fordringer på utlandet-139 650130 918865 5131 089 463798 219
 
Gjeld
Sertifikater og statskasseveksler-483-12 4982 1971 081409
Obligasjoner6 4253 746-10 14510 523-6 135
Lån5 22912 9054 9113 917743
Annen gjeld429 909-509-1 012-1 257
GJELD I ALT11 21314 062-3 54614 509-6 240
herav gjeld til utlandet10 0002 688-2 97010 201-3 052
 
Nettoomvurderinger-142 028127 1411 013 5461 172 111855 268

Tabell 2 
Statsforvaltningens fordringer og gjeld. Millioner kroner

Statsforvaltningens fordringer og gjeld. Millioner kroner
Beholdninger
20112012201320142015
Fordringer
Sedler, skillemynt og bankinnskudd103 910164 909117 412154 227129 192
Sertifikater og statskasseveksler0141 8003 98836 842
Obligasjoner1 400 8221 521 8191 932 7002 399 5132 738 283
Utlån519 222541 428613 182562 238658 243
Aksjer, andeler og kapitalinnskudd2 857 4633 248 8654 214 4815 158 5005 897 465
herav aksjer2 568 0252 956 9443 852 9854 683 9015 360 709
herav kapitalinnskudd288 800291 322361 115474 426536 506
Forsikringstekniske reserver0002 4512 644
Andre fordringer267 548286 316266 618255 959263 333
FORDRINGER I ALT5 148 9655 763 3517 146 1938 536 8769 726 002
herav fordringer på utlandet3 405 9803 930 4185 221 0136 540 2447 711 285
 
Gjeld
Sertifikater og statskasseveksler185 255174 157142 23156 50264 647
Obligasjoner206 286271 110261 442319 328317 881
Lån84 88787 558142 30579 923188 840
Annen gjeld93 148102 244113 222121 293141 945
GJELD I ALT569 576635 069659 200577 046713 313
herav gjeld til utlandet296 212325 345375 203308 195444 556
 
Nettofordringer4 579 3895 128 2826 486 9937 959 8309 012 689
 
Transaksjoner
20112012201320142015
Fordringer
Sedler, skillemynt og bankinnskudd-53 17261 229-47 58436 046-26 409
Sertifikater og statskasseveksler-250141 7862 19032 804
Obligasjoner15 094159 109344 88174 353112 425
Utlån-200 19324 67659 947-64 07987 419
Aksjer, andeler og kapitalinnskudd252 043234 13346 647167 601134 593
herav aksjer243 648229 31330 657145 507128 742
herav kapitalinnskudd8 2484 88616 01222 0905 774
Forsikringstekniske reserver000372136
Andre fordringer25 0508 430-18 785-4 9916 885
FORDRINGER I ALT38 572487 591386 892211 492347 853
herav fordringer på utlandet95 913393 586425 191229 849373 116
 
Gjeld
Sertifikater og statskasseveksler-68 181-10 277-33 935-86 7377 789
Obligasjoner-19 12261 64757048 2633 993
Lån-244 3043 84749 835-66 296108 175
Annen gjeld-19 4693 09911 4438 98321 814
GJELD I ALT-351 07658 31627 913-95 787141 771
herav gjeld til utlandet-286 62326 37852 846-76 854139 319
 
Nettofinansinvesteringer389 648429 275358 979307 279206 082
 
Omvurderinger
20112012201320142015
Fordringer
Sedler, skillemynt og bankinnskudd-146-231877691 374
Sertifikater og statskasseveksler000-250
Obligasjoner59 683-38 11266 000392 460226 345
Utlån788-2 47011 80713 1358 586
Aksjer, andeler og kapitalinnskudd-197 555157 269918 969867 853604 372
herav aksjer-205 155159 606865 384685 409548 066
herav kapitalinnskudd7 617-2 36453 78191 22156 306
Forsikringstekniske reserver0002 07957
Andre fordringer-9 02910 338-913-5 668489
FORDRINGER I ALT-146 259126 795995 9501 179 191841 273
herav fordringer på utlandet-139 704130 852865 4041 089 382797 925
 
Gjeld
Sertifikater og statskasseveksler-607-8212 0091 008356
Obligasjoner5 3273 177-10 2389 623-5 440
Lån5 229-1 1764 9123 914742
Annen gjeld235 997-465-912-1 162
GJELD I ALT9 9727 177-3 78213 633-5 504
herav gjeld til utlandet9 8482 755-2 9889 846-2 958
 
Nettoomvurderinger-156 231119 618999 7321 165 558846 777

Tabell 3 
Kommuneforvaltningens fordringer og gjeld. Millioner kroner

Kommuneforvaltningens fordringer og gjeld. Millioner kroner
Beholdninger
20112012201320142015
Fordringer
Sedler, skillemynt og bankinnskudd65 19071 58173 90473 49285 540
Sertifikater og statskasseveksler1421 5151 151726548
Obligasjoner14 7569 9279 27111 95012 786
Utlån53 86264 76570 53576 89879 800
Aksjer, andeler og kapitalinnskudd61 97065 17673 65474 80679 547
herav aksjer41 84544 73049 55250 30353 854
herav kapitalinnskudd6 9147 78810 56511 63812 905
Forsikringstekniske reserver31 49037 20952 45461 99669 077
Andre fordringer55 96658 35257 04962 81270 662
FORDRINGER I ALT283 376308 525338 018362 680397 960
herav fordringer på utlandet1 4731 5581 5171 3911 309
 
Gjeld
Sertifikater og statskasseveksler35 96336 41032 21439 45453 684
Obligasjoner39 51645 13762 08577 08284 596
Lån255 247278 289300 192315 103329 206
Annen gjeld62 43562 94460 20959 53666 814
GJELD I ALT393 161422 780454 700491 175534 300
herav gjeld til utlandet2 0524 1737 3698 69510 194
 
Nettofordringer-109 785-114 255-116 682-128 495-136 340
 
Transaksjoner
20112012201320142015
Fordringer
Sedler, skillemynt og bankinnskudd3 1046 3202 317-42012 040
Sertifikater og statskasseveksler-84-394-364-425-178
Obligasjoner-83-597-7462 519950
Utlån4 3758 2235 7706 3632 902
Aksjer, andeler og kapitalinnskudd-3 995-9177 032-194-34
herav aksjer-3 538-474 9512822 346
herav kapitalinnskudd5611022 023753-2 041
Forsikringstekniske reserver-7147852 6633 5503 865
Andre fordringer4 6782 420-1 2265 8387 983
FORDRINGER I ALT7 28115 84015 44617 23127 528
herav fordringer på utlandet-27419-150-207-376
 
Gjeld
Sertifikater og statskasseveksler7 27012 122-4 3827 16614 178
Obligasjoner-2 1915 05316 85614 0968 211
Lån23 4678 96121 90414 90814 102
Annen gjeld6 5061 697-2 691-5737 373
GJELD I ALT35 05227 83331 68735 59743 864
herav gjeld til utlandet-1512 1883 1789711 593
 
Nettofinansinvesteringer-27 771-11 993-16 241-18 366-16 336
 
Omvurderinger
20112012201320142015
Fordringer
Sedler, skillemynt og bankinnskudd971688
Sertifikater og statskasseveksler181 767000
Obligasjoner425-4 23290160-114
Utlån-22 680000
Aksjer, andeler og kapitalinnskudd-9684 1231 4461 3464 775
herav aksjer-6372 932-1294691 205
herav kapitalinnskudd07727543203 308
Forsikringstekniske reserver11 8434 93412 5825 9923 216
Andre fordringer-76-34-77-75-133
FORDRINGER I ALT11 2499 30914 0477 4317 752
herav fordringer på utlandet546610981294
 
Gjeld
Sertifikater og statskasseveksler125-11 6751867452
Obligasjoner1 10356892901-697
Lån014 081-131
Annen gjeld-4 182-1 188-44-100-95
GJELD I ALT-2 9541 786233878-739
herav gjeld til utlandet152-6718355-94
 
Nettoomvurderinger14 2037 52313 8146 5538 491

Tabell 4 
Offentlig forvaltnings bruttogjeld (Maastricht gjeld). Pålydende verdier i millioner kroner og prosent av BNP

Offentlig forvaltnings bruttogjeld (Maastricht gjeld). Pålydende verdier i millioner kroner og prosent av BNP
Offentlig forvaltnings bruttogjeldI prosent av BNP
2003670 46241,4
2004758 83942,6
2005820 60141,3
20061 150 89652,0
20071 151 96949,0
20081 218 27046,8
20091 009 71941,6
20101 078 82541,7
2011767 20027,5
2012863 75329,1
2013913 52329,7
2014861 99927,4
2015997 01632,0

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om størrelsen på stats- og kommuneforvaltningens fordringer og gjeld og hvordan de fordeler seg på forskjellige finansobjekter. I tillegg publiseres tall for offentlig bruttogjeld etter Maastricht-kriteriene.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Nettofinansinvesteringer: Netto anskaffelse av finansielle eiendeler - netto låneopptak

Nettofordringer: Fordringer av finansielle eiendeler fratrukket gjeld i alt.

Nettoomvurderinger: Omvurderinger er i hovedsak kursgevinster eller kurstap i verdipapir- og valutamarkedene.

Endringene i nettofordringene fra år t-1 til år t kalles nettofordringsendring og er i sin helhet forklart av nettofinansinvesteringer og nettoomvurderinger.

Offentlig bruttogjeld etter EUs definisjon: "Maastricht-definisjonen" av offentlig bruttogjeld, brukes ved sammenligninger mellom EU-landene. Definert som brutto gjeld i finansobjektene innskudd, sertifikatlån, obligasjonslån og andre lån, til pålydende verdi og konsolidert (dvs. fratrukket gjeld mellom enheter innen offentlig forvaltning).

Standard klassifikasjoner

Alle tabeller viser konsoliderte tall for offentlig, kommune- og statsforvaltingen, fordelt på finansobjekter.

Finansobjekt: Fordringer og gjeld inndeles i hovedtyper av fordringer og gjeld med sikte på å ha relativt ensartede grupper. For enkelte størrelser i finnes det ytterligere spesifisering av finansobjekt i statistikkbanken i forhold til vedleggstabellene. Inndelingen er basert på nasjonalregnskapets kontoplan som igjen er basert på internasjonale retningslinjer (se 6.2).

Inndeling offentlig forvaltning

Sektoren omfatter de forvaltningsmessige delene av stats- og kommunesektoren, medregnet Statens pensjonsfond Norge (folketrygdfondet) og Statens pensjonsfond utland (petroleumsfondet). Foruten å ivareta et politisk ansvar, har offentlig forvaltning som oppgave å iverksette og håndheve reguleringer, produsere tjenester (i hovedsak ikke-markedsrettet) for individuelt og kollektivt konsum samt omfordele inntekt og formue. Sektoren finansierer seg hovedsakelig gjennom skatter og låneopptak.

Delsektorer i finansregnskapet:

Statsforvaltningen

Kommuneforvaltningen

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
Emne: Offentlig sektor

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis

Internasjonal rapportering

Dataene brukes i rapporteringer til Eurostat og International Monetary Fund (IMF).

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS- og Oracle-databaser, og publiseringsklare data er lagret i FAME-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi et avstemt og helhetlig bilde av offentlig forvaltnings fordringer og gjeld basert på de internasjonale retningslinjene for finansregnskap (se 6.2).

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld ble gitt ut i nytt format fra 2009 med tidserier tilbake til  1995. Statistikken bruker samme utgangspunkt som finansielle sektorregnskaper, og tallene er hentet fra Finse som er et databasesystem for beregning av finanstransaksjoner, fordringer og gjeld for detaljerte institusjonelle sektorer.

Brukere og bruksområder

Statistikken er input til nasjonalregnskapet. Andre viktige brukere er Finansdepartementet, Norges Bank, forsknings- og utredningsinstitutter og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene for finansregnskap i nasjonalregnskapsstandardene System of National Accounts (FN m.fl.) og European System of Accounts (EU), samt IMFs A Manual on Government Finance Statistics. Foreløpige tall publiseres første i begynnelsen av juni, året etter regnskapsperiodens utløp., Tallene oppdateres i november.

Det publiseres ingen tilsvarende korttidsstatistikk, men statsgjelden publiseres kvartalsvis etter Finansdepartementets eget oppsett.

I teorien (SNA 2008 og ENS2010) skal nettofinansinvesteringene for en sektor i den finansielle delen av systemet (financial accounts) være identisk lik sektorens nettofinansinvesteringer i inntektsdelen av systemet (non-financial accounts). Erfaringene viser at det er vanskelig å etablere denne identiteten mellom de ulike delene av systemet og for flere av sektorene forekommer det betydelig avvik.

Statistikken er nært knyttet og inngår også i finansielle sektorregnskaper (FINSE), som igjen er en del av nasjonalregnskapet. I FINSE blir Offentlig forvaltning avstemt eksternt mot andre sektorer i økonomien. I de finansielle sektorbalanser publiseres ukonsoliderte tall for offentlig forvaltning med motsektorinformasjon.

http://www.ssb.no/finsek/

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Rådsforordning 3605/1993 (ikke EØS; tilknyttet Maastricht-traktaten), Rådsforordning 2223/1996.

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige, kommunale og fylkeskommunale forvaltningsorganer avgrenset i henhold til nasjonalregnskapets regelverk for den institusjonelle sektoren offentlig forvaltning. Offentlig forretningsdrift og offentlig eide foretak er ikke med.

Datakilder og utvalg

Statistikken henter data fra databasesystemet Finse som igjen bygger på basisstatistikker i SSB og også statistikk for verdipapirer registrert i VPS. Viktige kilder for offentlig forvaltnings fordrings- og gjeldsposisjon er statsregnskapets kapitalregnskap, som innhentes fra Finansdepartementet, og balanseregnskapene for kommuner og fylkeskommuner som følger gjeldende kommunelovs bestemmelser for regnskapsføring eller kontoplanen for KOSTRA-kommuner og -fylkeskommuner. Disse registrene inneholder fordeling av fordringer og gjeld etter konto eller finansobjekt og med en viss inndeling etter debitor-/kreditorsektor. Videre er det særskilt innhenting av balanseregnskap fra andre regnskapsførende enheter innen offentlig forvaltning. Blant annet statlige helseforetak.

I prinsippet totaltelling, men i praksis blir enkelte mindre regnskaper ikke hentet inn pga. manglende ressurser og manglende oversikt over populasjonen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Finse bygger på basisstatistikk innsamlet i SSB.

Arbeidsprosessen fram mot et avstemt årlig regnskap omfatter en rekke prosedyrer og konsistenssjekker som også bidrar til å kvalitetssikre dataene i basisstatistikkene.

Basisstatistikkene må på enkelte områder bearbeides for å tilfredsstille finansregnskapets definisjoner og prinsipper; først tilpasses informasjonen finansregnskapet datastruktur; deretter avstemmes grunnlagsinformasjonen. Der hvor vi har flere datakilder for samme fordringsforhold velges en dataserie etter forhåndsbestemte regler. Det viktigste valget skjer mellom kreditor og debitor informasjon. Forskjeller i informasjon gitt fra henholdsvis kreditor og debitor vil skape avvik for de enkelte cellene i databasesystemet.

Avvik vil mellom debitor og kreditor kilder kan være forklart av ulike definisjoner og verdsettingsprinsipper, men også feil og mangler i bakgrunnsinformasjonen kan forårsake avvik.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det finnes sammenlignbare tall tilbake til 1995. Revisjoner av serier kan føre til visse endringer i tallene bakover i tid, men revisjoner i serier bakover i tid er av mindre karakter.

For statsforvaltningen kan det forekomme mindre brudd, siden kontoplanen i statsregnskapets kapitalregnskap ikke ligger fast fra år til år. Brudd i tidsseriene forekommer relativt sjelden for kommuneregnskapene, siden kontoplanen er lovfestet i kommuneloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Finansregnskapet bygger på flere ulike statistiske kilder. Regnskapet vil avspeile den usikkerheten som ligger i det statistiske kildegrunnlaget og i beregningsmetodene som benyttes. Finse omfatter flere rutiner for avstemming og konsistenskontroll av data. Det er rimelig å anta at dette reduserer noe av usikkerheten som ligger i datakildene. På den annen side krever finansregnskapets kontosystem at det skal beregnes tall på områder hvor basisstatistikken er mangelfull. På slike områder kan usikkerheten være betydelig.

Ved publisering av foreløpige tall i juni er kun en liten del av basisinformasjonen fra enheter i offentlig forvaltning innarbeidet i FINSE. Det innebærer usikkerhet spesielt knyttet til beregninger av finansobjektene annen gjeld/-fordringer, der basisinformasjonen fra enhetene i offentlig forvaltning er eneste kilde. Når statistikken oppdateres i november er disse kildene innarbeidet og usikkerheten betydelig redusert.

 

Registerfeil: For enkelte balanseposter er det for dårlige spesifikasjoner til å tilfredsstille de internasjonale kravene til detaljeringsnivå. I tillegg kan det være at inndelingen etter finansobjekt og debitor-/kreditorsektor ikke er god nok. Videre er forsinket oppdatering et problem når det gjelder kommuneregnskapene, men dekningen er normalt fullstendig etter en tid.

 

Revisjon

I FINSE revideres tallene løpende etter hvert som ny informasjon om sektorenes finansielle transaksjoner og beholdninger er kjent. For å unngå brudd i tidsseriene innarbeides ny informasjon også for tidligere publiserte årganger.

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/offentlig-sektor/statistikker/offogjeld/aar?id=1307

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB