Planer og meldinger 2011/8

Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse : mai 2011

Dette dokumentet omtaler viktige sider ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur.

Dette dokumentet omtaler viktige sider ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur. I tillegg til opplysninger om sentrale rammebetingelser for SSBs virksomhet, overordnet ledelse, organisering og ansvarsfordeling mellom ledere på ulike nivå, gir notatet også informasjon om faste utvalg og om samarbeidet mellom SSB og de ansattes organisasjoner.

Dette styringsdokumentet ble utgitt første gang i januar 1995, og revideres om lag én gang i året. Forrige utgave kom i april 2010. Det finnes en rekke lover og regler, instrukser, reglementer, retningslinjer og styringsrutiner som utfyller og supplerer dette dokumentet. En oversikt over de viktigste finnes i vedlegg A i form av en liste over aktuelle håndbøker og andre publikasjoner som gir informasjon om retningslinjer og rutiner.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse : mai 2011

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2011/8

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt