Planer og meldinger 2011/7

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2010

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidesoppgaver og resultater i 2010.

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidesoppgaver og resultater i 2010, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiering av brukerne. Det omtales både forhold som er nevnt i tildelingsbrevet og andre forhold som SSB mener er av interesse for Finansdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2010

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2011/7

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

68

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt