Planer og meldinger 2010/6

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2009

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2009, både virksomhet som er finansiert over statstoppdraget og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2009, både virksomhet som er finansiert over statstoppdraget og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne. Det omtales både forhold som er nevnt i tildelingsbrevet, og andre forhold som SSB mener er av interesse for Finansdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2009

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2010/6

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

69, 12

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt