Planer og meldinger 2010/13

Årsmelding 2009 : internasjonalt samarbeid

Internasjonalt statistisk samarbeid har fått stadig større betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i økende grad forpliktende som følge av EØS-avtalen.

Årsmeldingen utarbeides blant annet for å gi en samlet oversikt over det internasjonale arbeidet. Den ble utgitt første gang for 1997. I tillegg til oversiktene i denne årsmeldingen, er internasjonalt samarbeid omtalt i ”Annual Report” for forskningsvirksomheten.

Om publikasjonen

Tittel

Årsmelding 2009 : internasjonalt samarbeid

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2010/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

29

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt