Planer og meldinger 2010/12

April 2010

Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse

Dette dokumentet omtaler viktige sider ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur.

Dette dokumentet omtaler viktige sider ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur. I tillegg til opplysninger om sentrale rammebetingelser for SSBs virksomhet, overordnet ledelse, organisering og ansvarsfordeling mellom ledere på ulike nivåer, gir notatet også informasjon om faste utvalg og om samarbeidet mellom SSB og de ansattes organisasjoner. Styringsdokumentet ble utgitt første gang i januar 1995, og revideres om lag en gang i året. Forrige utgave kom i mai 2009. Det finnes en rekke lover og regler, instrukser, reglementer, retningslinjer og styringsrutiner som utfyller og supplerer dette dokumentet. En oversikt over de viktigste finnes i vedlegg A i form av en liste over aktuelle håndbøker og andre publikasjoner som gir informasjon om retningslinjer og rutiner. Styringsdokumentet finnes også på Byrånettet under organisasjonsområdet.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse. April 2010

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2010/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt