Planer og meldinger 2011/1

Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2010

2010 var et godt år for Statistisk sentralbyrå.

Styrets beretning: Et godt år for SSB

2010 var et godt år for Statistisk sentralbyrå. Indikatorene som beskriver den løpende virksomheten, var rimelig i samsvar med målene i tildelingsbrevet. Satsingen på modernisering av statistikkproduksjonen gjorde store framskritt. Samarbeidet med media var godt. Landbruksstellingen ble gjennomført med høy svarprosent. I tillegg var det positiv utviklingen i bruken av bolignummer i flerhusholdningsboliger, som er en forutsetning for en registerbasert folke- og boligtelling i 2011.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2010

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2011/1

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

13

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt