Planer og meldinger 2010/1

Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12. 2009

Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2009 (status pr. 31.12.2009). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i 2010.

Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2009 (status pr. 31.12.2009). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i 2010.

Om publikasjonen

Tittel

Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12. 2009

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2010/1

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

44

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt