Planer og meldinger 2012/4

Virksomhetsplan 2012 : risikovurderinger

Virksomhetsplan 2012 Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2012, samt noen eksempler på viktige statistikker og prosjekter.

Virksomhetsplan 2012. Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2012, samt noen eksempler på viktige statistikker og prosjekter. Prioriteringer og satsinger for arbeidet i 2012 er samlet i publikasjonen Virksomhetsplan 2012 Statistisk sentralbyrå. Det utarbeides også en egen publikasjon over intern budsjettfordeling.

I tillegg foreligger virksomhetsplaner for avdelingene med risikovurderinger for enkelte områder.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2012 : risikovurderinger

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2012/4

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt