Planer og meldinger 2011/2

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011

Dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2011 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget.

Arbeidsprogrammet for 2011 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i Virksomhetsplan for SSB 2011.

Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2011 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget. De budsjettansvarliges disposisjonsadgang og økonomistyrings- og rapporteringsansvar er også beskrevet.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2011/2

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

54

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt