Planer og meldinger 2010/3

Virksomhetsplan for 2010 : risikovurderinger

Virksomhetsplan 2010 Risikovurderinger presenterer overordnede riskovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2010.

Virksomhetsplan 2010. Risikovurderinger presenterer overordnede riskovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2010. Prioriteringer og satsinger for arbeidet i 2010 er samlet i publikasjonen Virksomhetplan 2010 Statistisk sentralbyrå. Det utarbeides også en egen publikasjon over intern budsjettfordeling.

Det foreligger også virksomhetsplaner for avdelingene med riskovurderinger for enkelte områder.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan for 2010 : risikovurderinger

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2010/3

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt