Planer og meldinger 2011/3

Virksomhetsplan 2011: risikovurderinger

Virksomhetsplan 2011 Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2011.

Virksomhetsplan 2011. Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2011. Prioriteringer og satsinger for arbeidet i 2011 er samlet i publikasjonen Virksomhetsplan 2011 Statistisk sentralbyrå . Det utarbeides også en egen publikasjon over intern budsjettfordeling.

Det foreligger også virksomhetsplaner for avdelingene med risikovurderinger for enkelte områder.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2011: risikovurderinger

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2011/3

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt