Planer og meldinger 2010/2

Virksomhetsplan for 2010 : satsinger og prioriteringer

Virksomhetsplan 2010 gir en oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) planer for virksomheten i 2010.

Virksomhetsplan 2010 gir en oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) planer for virksomheten i 2010. Det gis også en kort oversikt over risikovurderinger, som ellers er presentert mer utfyllende i en separat publikasjon. Det utarbeides også en egen publikasjon over intern budsjettfordeling.

Virksomhetsplanen bygger på retningslinjer i Stortingsproposisjon nr. 1 (2009-2010) og på SSBs budsjettforslag for 2019. Den tar også utgangspunkt i Strategi 2007. I tillegg er EU-rettsakter for statistikk en viktig bakgrunn for planene.

Det foreligger også mer detaljerte virksomhetsplaner for hver avdeling.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan for 2010 : satsinger og prioriteringer

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2010/2

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt