Planer og meldinger 2012/5

Virksomhetsplan 2012 : satsinger og prioriteringer

Virksomhetsplan 2012 gir oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) planer for virksomheten i 2012.

Virksomhetsplan 2012 gir oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) planer for virksomheten i 2012. Det gis også en kortfattet omtale av risikovurderinger, som er presentert mer utfyllende i en separat publikasjon. Den interne budsjettfordelingen presenteres i en egen publikasjon.

Virksomhetsplanen bygger på omtale av SSBs prioriteringer i Prop. 1 S (2011-2012) og på SSBs budsjettforslag for 2012. Den tar også utgangspunkt i Strategi 2007 . I tillegg er EU-rettsakter for statistikk en viktig bakgrunn for planene.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2012 : satsinger og prioriteringer

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2012/5

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

44

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt