Planer og meldinger 2011/9

Årsmelding 2010 : internasjonalt samarbeid

Internasjonalt statistisk samarbeid har fått stadig større betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i økende grad forpliktende som følge av EØS-avtalen.

Internasjonalt statistisk samarbeid har fått stadig større betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i økende grad forpliktende som følge av EØS-avtalen. Samarbeidet krever derfor betydelige ressurser både gjennom møtevirksomhet og tilpasning av det norske statistikksystemet til internasjonale standarder og krav. Gjennom dette samarbeidet øker også kvaliteten på norsk statistikk. Samarbeid med internasjonale organer samordnes av Internasjonalt sekretariat i Avdeling for plan og økonomi.

Internasjonalt statistisk utviklingsarbeid rettet mot oppbygging av offisiell statistikk i utviklingsland, har også lange tradisjoner. SSBs arbeid med internasjonalt utviklingssamarbeid har etter hvert fått et anselig omfang, og er organisert i en egen seksjon.

Årsmeldingen utarbeides for å gi en samlet oversikt over det internasjonale arbeidet. Den ble utgitt første gang for 1997. I tillegg til oversiktene i denne årsmeldingen, er internasjonalt samarbeid omtalt i ”Annual Report” for forskningsvirksomheten.

Publikasjonen er utarbeidet av Internasjonalt sekretariat med bistand fra aktuelle seksjoner.

Om publikasjonen

Tittel

Årsmelding 2010 : internasjonalt samarbeid

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2011/9

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt