Planer og meldinger 2011/5

Virksomhetsplan 2011: satsinger og prioriteringer

Virksomhetsplan 2011 gir en oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) planer for virksomheten i 2011.

Virksomhetsplan 2011 gir en oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) planer for virksomheten i 2011. Det gis også en kort oversikt over risikovurderinger, som er presentert mer utfyllende i en separat publikasjon. Det utgis også en publikasjon over intern budsjettfordeling.

Virksomhetsplanen bygger på omtale av SSBs prioriteringer i Stortingsproposisjon nr. 1 (2010-2011) og på SSBs budsjettforslag for 2011. Den tar også utgangspunkt i Strategi 2007 . I tillegg er EU-rettsakter for statistikk en viktig bakgrunn for planene.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2011: satsinger og prioriteringer

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2011/5

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt