Planer og meldinger 2010/9

Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2009

Melding frå styret: Eit hendingsrikt år

2009 har vore eit hendingsrikt år, også for Statistisk sentralbyrå. Finanskrise, klimaforhandlingar, svineinfluensa og stortingsval har prega nyhendebiletet. På mange av desse områda står SSB sentralt, som kjelde til kunnskap om fakta og samanhengar. Med ein god ressurssituasjon, og gjennom god innsats frå mange dyktige medarbeidarar, har SSB det siste året utvida produksjonen av statistikk og analysar, og teke nye steg for å modernisere verksemda.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2009

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2010/9

Utgivar

Statistisk sentralbyrå

Tal sider

11

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt