92991
statistikk
2013-06-28T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
vti, Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, produksjonsverdi (solgt produksjon), produksjonsvolum, industrivarer, PRODCOM, store foretakIndustri og bergverksdrift, Energi og industri
true

Vareproduksjon i industri og bergverksdrift2012

Innhold

Noe nedgang i salg av varer fra industrien

Salg av produserte varer fra industri og bergverksdrift gikk ned 0,6 prosent fra 2011 til 2012. Samlet verdi for industri og bergverksdrift var på 621 milliarder kroner.

Solgt produksjon av varer for store foretak i industri. 1 000 kr
2011 2012 Endring i prosent
Solgt produksjon, verdi (1 000 kr) Solgt produksjon, verdi (1 000 kr) 2011 - 2012
Industri og bergverksdrift 625 023 134 621 202 177 -0,6
Bergverksdrift 9 497 433 9 310 596 -2,0
Industri 615 525 701 611 891 581 -0,6
Salg av produserte varer for store foretak i industri og bergverk. 2011-2012.
Salg av produserte varer for store foretak i industri og bergverk. 2011-2012.

Veksten var størst innenfor bygging av skip og oljeplattformer. Her var det en oppgang på over 13 prosent, noe som tilsvarer en økning på mer enn 6 milliarder kroner. Økningen kan sees i lys av den sterke investeringen i oljenæringen.

Nedleggelsen av fabrikker har bidratt til at næringen papir og papirvareindustri har en nedgang på over 20 prosent. Det har vært lavere bilsalg i Europa det siste året, og næringen annen verkstedsindustri har dermed hatt lavere etterspørsel etter deler til bygging av nye biler. For denne næringen er nedgangen på over 13 prosent fra 2011 til 2012.

Totalt var det 12 næringer som hadde nedgang i solgt produksjon fra 2011 til 2012, mens kun fem næringer viste oppgang.

Næringsmiddelindustri stabil

Næringsmiddelindustrien viste en økning i varesalget på over 1 prosent fra 2011 til 2012. Nivået, på over 133 milliarder kroner, er det høyeste som noen gang er registrert for næringen.

Fordi oljeprisen gikk noe ned fra 2011 til 2012, viste varesalget fra oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri et fall på nesten 2 prosent. I disse to næringene ble det også solgt varer for 133 milliarder kroner, og samlet står næringene for over en tredjedel av salg av produserte varer i industri og bergverk.

Tendensen med tredeling av norsk industri fortsetter. Eksportrettet tradisjonell industri har nedgang i varesalget, salget innenfor næringsmiddelindustrien er stabilt, og innenfor oljerelatert industri er salget i sterk vekst.