191840
191840
Salg av egenproduserte varer økte
statistikk
2015-06-26T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
vti, Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, produksjonsverdi (solgt produksjon), produksjonsvolum, industrivarer, PRODCOM, store foretakIndustri og bergverksdrift, Energi og industri
true

Vareproduksjon i industri og bergverksdrift2014

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Salg av egenproduserte varer økte

Salg av produserte varer fra industri og bergverksdrift økte med 2,6 prosent fra 2013 til 2014. Maskinindustrien var den største bidragsyteren til økningen. Den samlede verdien av varer fra industri og bergverksdrift var 689 milliarder kroner.

Solgt produksjon av varer for store foretak i industri. 1 000 kr
20132014Endring i prosent
Solgt produksjon, verdi (1 000 kr)Solgt produksjon, verdi (1 000 kr)2013 - 2014
Industri og bergverksdrift671 519 578689 065 4762,6
Bergverksdrift9 499 8769 966 8484,9
Industri662 019 702679 098 6282,6
Figur 1. Salg av produserte varer for store foretak i industri og bergverk

Veksten i solgt produksjon var størst i maskinindustrien, med økning på over 13 prosent eller 9,5 milliarder kroner. Dette følger utviklingen som er observert siden bunnåret 2011. Næringen bidrar med tilnærmet 54 prosent av den totale økningen for hele industri og bergverksdrift.

12 næringer med økt salg

Totalt var det 12 næringer med økning i solgt produksjon fra 2013 til 2014, og kun 5 næringer som viste nedgang. Data- og elektrisk utstyrsindustri viste økning på 9,8 prosent, tilsvarende 3,7 milliarder kroner. Metallindustrien viste en oppgang på 5,9 prosent, eller 3 milliarder kroner. Dette er omtrent 32 prosent, eller 25 milliarder kroner, lavere enn toppåret 2007.

Maskinreparasjon og -installasjonsindustrien gikk ned med over 12 prosent, eller 4,8 milliarder kroner. Dette må sees i sammenheng med økningen i bygging av skip og oljeplattformer på 2,9 prosent, som er2,2 milliarder kroner. Disse to næringene har nær sammenheng med hverandre slik statistikken er laget, på bakgrunn av produksjonskoder. Aktiviteten til et foretak kan være i begge næringene eller eventuelt veksle mellom disse næringene.

Økning i bearbeiding av oppdrettsfisk

Næringsmiddelindustrien viste en økning i sitt salg på over seks prosent fra 2013 til 2014, og solgte for nesten 147 milliarder kroner. Over to tredjedeler av økningen kommer fra bearbeiding av oppdrettsfisk.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri viste nedgang på over fire og en halv prosent, tilsvarende nesten 7,4 milliarder kroner, det er tredje året på rad med nedgang. Noe av forklaringen kan ligge i nedgangen for oljeprisen fra 2013 til 2014 som gjenspeiles i lavere priser på raffinerte petroleumsprodukter.