221591
/energi-og-industri/statistikker/vti/aar
221591
Nedgang i salg av egenproduserte varer
statistikk
2016-06-29T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
vti, Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, produksjonsverdi (solgt produksjon), produksjonsvolum, industrivarer, PRODCOM, store foretakIndustri og bergverksdrift, Energi og industri
true
Produksjonsverdi og mengde i industri og bergverksdrift, for 8/9 siffer produksjonskoder (PRODCOM).

Vareproduksjon i industri og bergverksdrift2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Nedgang i salg av egenproduserte varer

Salg av produserte varer fra industri og bergverksdrift sank med 3,3 prosent fra 2014 til 2015. Samlet verdi for industri og bergverksdrift var 667 milliarder kroner.

Solgt produksjon av varer for store foretak i industri. 1 000 kr
20142015Endring i prosent
Solgt produksjon, verdi (1 000 kr)Solgt produksjon, verdi (1 000 kr)2014 - 2015
Industri og bergverksdrift689 879 392667 091 212-3,3
Bergverksdrift9 940 3699 036 218-9,1
Industri679 939 023658 054 994-3,2
Figur 1. Salg av produserte varer for store foretak i industri og bergverk

Størst nedgang i solgt produksjon var for bygging av skip og oljeplattformer, med en nedgang på over 18 prosent eller 14,5 milliarder kroner. Dette følger utviklingen som er observert det siste året med lavere aktivitet i oljesektoren generelt. Noe av nedgangen må også sees i sammenheng med øking i maskinreparasjon og – installasjonsindustrien, som var opp over sju prosent. Disse to næringene har nær sammenheng med hverandre slik statistikken er laget, på bakgrunn av produksjonskoder.

Maskinindustrien hadde også et vanskelig år med en nedgang på over 14 prosent eller 11,5 milliarder kroner. I andre enden av skalaen viste metallindustrien den største prosentvise økningen i solgt produksjon, på nesten ti prosent eller nesten seks milliarder kroner. Dette har sammenheng med økning i prisen på metaller i norske kroner.

Totalt var det 11 næringer med nedgang i solgt produksjon fra 2014 til 2015. Samtidig viste seks en økning i samme periode.

Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri øker videre

Næringsmiddelindustrien viste en betydelig økning i sitt salg på nesten ni prosent fra 2014 til 2015, og solgte for nesten 160 milliarder kroner. Dette er en økning på over 13 milliarder og er dermed den næringen som i størst grad bidrar til å dempe nedgangen samlet sett for industri og bergverksdrift. En stor del av denne økningen kommer fra aktivitet rundt oppdrettsfisk.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri viste nedgang på over åtte prosent, tilsvarende nesten 11 milliarder kroner. Det er fjerde året på rad med nedgang for denne industrigruppen. Noe av forklaringen kan ligge i nedgangen for oljeprisen fra 2014 til 2015. Denne prisreduksjonen gjenspeiles i lavere priser på raffinerte petroleumsprodukter.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB