192880
192880
Over dobbelt så mange bjørner skutt
statistikk
2015-08-31T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
rovdyravg, Registrert avgang av store rovdyr, ulv, bjørn, jerv, gaupe, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt, kvotejakt, lisensfelling, nødverge, havørn, hønsehauk, kongeørnJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Registrert avgang av store rovdyr2014/2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Over dobbelt så mange bjørner skutt

12 bjørner ble rapportert skutt eller drept i jaktåret 2014/15. Det er 7 flere enn i foregående jaktår. Det ble skutt 3 færre ulver enn året før.

Registrert avgang av store rovdyr
2014-20152013-2014 - 2014-20152010-2011 - 2014-2015
I alt21150-74
Bjørn1272
Ulv14-31
Jerv9635-9
Gaupe8911-68
 Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

Til sammen 10 bjørner ble felt under skadefelling sist jaktår, og det er 8 flere enn året før. 1 bjørn av en kvote på 9 dyr ble felt i forbindelse med lisensfelling. I tillegg ble 1 felt i nødverge.

Økt uttak av jerver under lisensfelling

I alt var det gitt tillatelse til å felle 142 jerver i jaktåret 2014/2015. I praksis ble 47 dyr felt under lisensfelling, som er 12 flere enn året før. Med 11 felte dyr var Hedmark det fylket der det ble skutt flest jerver i forbindelse med lisensfellingen. Deretter fulgte Nordland og Oppland med henholdsvis 10 og 9 dyr.

11 flere gauper skutt

I alt ble 89 gauper skutt i jaktåret 2014/2015. Det er 11 flere enn jaktåret før. Til sammen 70 gauper ble felt under kvotejakta, mens 19 ble drept av andre årsaker. I forbindelse med kvotejakta ble flest gauper felt i Telemark og Nord-Trøndelag: henholdsvis 22 og 13 dyr.

Færre ulver skutt

I alt ble 14 ulver skutt eller drept sist jaktår, noe som er 3 færre enn året før. Det var gitt tillatelse til å felle 13 ulver i forbindelse med lisensfelling, og 6 av disse ble skutt. I tillegg ble 7 felt under skadefelling, og 1 påkjørt og drept av bil.