Trafikkulykker med personskadefebruar 2018

Innhold

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. juni 2016 Mai 2016 7 omkomne i mai
23. mai 2016 April 2016 8 menn mistet livet i apriltrafikken
15. april 2016 Mars 2016 30 omkom i årets tre første måneder
15. mars 2016 Februar 2016 Flere omkom i februartrafikken
15. februar 2016 Januar 2016 Flere personer omkom i januar
18. januar 2016 Desember 2015 123 trafikkdrepte i fjor, lavest siden 1947
15. desember 2015 November 2015 Årets siste høstmåned krevde 13 liv
16. november 2015 Oktober 2015 8 omkom i trafikken i oktober
19. oktober 2015 September 2015 Trafikken krevde 12 liv i september
15. september 2015 August 2015 Sommertrafikken tok 41 liv
14. august 2015 Juli 2015 16 omkom i julitrafikken
13. juli 2015 Juni 2015 26 færre trafikkdrepte i første halvår
16. juni 2015 Mai 2015 Maitrafikken krevde 11 liv
13. mai 2015 April 2015 6 omkom i apriltrafikken
20. april 2015 Mars 2015 Trafikken krevde 25 liv i første kvartal

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. juni 2016 2016 7 omkomne i mai
23. mai 2016 2016 8 menn mistet livet i apriltrafikken
15. april 2016 2016 30 omkom i årets tre første måneder
15. mars 2016 2016 Flere omkom i februartrafikken
15. februar 2016 2016 Flere personer omkom i januar
18. januar 2016 2015 123 trafikkdrepte i fjor, lavest siden 1947
15. desember 2015 2015 Årets siste høstmåned krevde 13 liv
16. november 2015 2015 8 omkom i trafikken i oktober
19. oktober 2015 2015 Trafikken krevde 12 liv i september
15. september 2015 2015 Sommertrafikken tok 41 liv
14. august 2015 2015 16 omkom i julitrafikken
13. juli 2015 2015 26 færre trafikkdrepte i første halvår
16. juni 2015 2015 Maitrafikken krevde 11 liv
13. mai 2015 2015 6 omkom i apriltrafikken
20. april 2015 2015 Trafikken krevde 25 liv i første kvartal

For tidligere publiseringer se også: Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall.