246140_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
246140
Flere omkom i februartrafikken
statistikk
2016-03-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 10 omkomne i trafikken i februar 2016 mot 7 i februar 2015.

Trafikkulykker med personskadefebruar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere omkom i februartrafikken

I løpet av februar i år omkom 10 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 3 flere enn i samme måned i fjor.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Februar 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt10151240
Menn98823
Kvinner17417
Trafikantgruppe
Bilførere74520
Bilpassasjerer34311
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0011
Myke trafikanter0629
Andre trafikanter0100
Alder
0-15 år0012
16-24 år22210
25-44 år22213
45-64 år34410
65 år og over3737
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-Februar  2006-2016

Det var 9 menn og 1 kvinne som mistet livet i trafikken i februar i år. 7 av de omkomne var bilførere og 3 var bilpassasjerer. Det var ingen omkomne under 20 år, 4 omkomne i aldersgruppen 20-44 år, 3 i aldersgruppen 45-64 år og 3 i aldersgruppen 65 år og over.

I tiårsperioden 2006-2015 har det i gjennomsnitt omkommet 12 personer i februar måned.

23 drept hittil i år

Foreløpige tall for årets to første måneder viser at 23 personer har mistet livet i trafikken. Det er 10 flere enn i samme periode i fjor. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2006-2015 er 28 drepte.

16 av 23 omkom i møteulykker

Det var 12 møteulykker i januar og februar, og 16 personer omkom i disse. 4 personer mistet livet i utforkjøringsulykker.

Det var flest omkomne i Sør-Trøndelag med 5 omkomne, mens det i Rogaland og Buskerud omkom 3 personer i hvert av fylkene.