212258_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
212258
6 omkom i apriltrafikken
statistikk
2015-05-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 6 omkomne i trafikken i april 2015 mot 7 i april 2014.

Trafikkulykker med personskadeapril 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

6 omkom i apriltrafikken

I april omkom 6 personer i veitrafikken. Dette er 1 mindre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2005-2014 har det i gjennomsnitt omkommet 12 personer i apriltrafikken.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
April 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt6241050
Menn516834
Kvinner18216
Trafikantgruppe
Bilførere35519
Bilpassasjerer02110
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped27210
Myke trafikanter18211
Andre trafikanter0211
Alder
0-15 år0012
16-24 år46313
25-44 år27416
45-64 år05212
65 år og over0615
Uoppgitt alder0000

Det var 5 menn og 1 kvinne som omkom på veiene i april. Av de omkomne var 3 bilførere, 2 motorsyklister og 1 syklist.

30 har mistet livet hittil i år

Fra januar til april i år har 30 personer mistet livet i 26 dødsulykker i trafikken. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 39 omkomne i 35 dødsulykker. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2005-2014 er 54 omkomne i månedene januar til april.

20 bilfører har mistet livet i trafikken i årets fire første måneder. De andre omkomne trafikantene hittil i år fordelte seg på 3 bilpassasjerer, 2 førere eller passasjerer på motorsykkel, 1 syklist, 3 fotgjengere og 1 annen trafikant.

Flest omkomne i Østfold og Aust-Agder

Så langt i år har det omkommet flest personer i Østfold og Aust-Agder med 4 drepte i hvert fylke. Det har ikke omkommet noen i fylkene Oslo, Oppland, Telemark og Hordaland i årets fire første måneder.