212256_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
212256
Trafikken krevde 25 liv i første kvartal
statistikk
2015-04-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 10 omkomne i trafikken i mars 2015 mot 9 i mars 2014.

Trafikkulykker med personskademars 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Trafikken krevde 25 liv i første kvartal

25 personer mistet livet i trafikken i første kvartal i år. Det er 7 færre enn samme periode i fjor. I tiårsperioden 2005-2014 har det i gjennomsnitt omkommet 42 personer i årets tre første måneder.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Mars 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt10181141
Menn912727
Kvinner16415
Trafikantgruppe
Bilførere89721
Bilpassasjerer1128
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0303
Myke trafikanter1527
Andre trafikanter0001
Alder
0-15 år0102
16-24 år1019
25-44 år35314
45-64 år19211
65 år og over5346
Uoppgitt alder0000

I løpet av mars i år registrerte politiet 10 omkomne, ifølge foreløpige tall. Tilsvarende tall for mars i fjor viste at 9 mennesker mistet livet. Marsgjennomsnittet for tiårsperioden 2005-2014 er 13 omkomne.

Av de 10 omkomne i forrige måned, var 9 menn og 1 kvinne. 8 av de omkomne var bilførere, 1 var bilpassasjer og 1 var fotgjenger.

Færre omkomne i vintermånedene

Fra november 2014 til og med mars i år har 37 personer mistet livet i trafikken. Av disse var 10 kvinner og 27 menn. Dette er en nedgang på 26 i forhold til forrige vinter da 63 personer mistet livet. Gjennomsnittet for de fem siste vintrene er 64 trafikkdrepte.