212242_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
212242
Trafikken krevde 12 liv i september
statistikk
2015-10-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 12 omkomne i trafikken i september 2015 mot 15 i september 2014.

Trafikkulykker med personskadeseptember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Trafikken krevde 12 liv i september

Det omkom 12 personer på norske veier i september, 10 menn og 2 kvinner. Dette er 3 færre enn i samme måned i fjor da 15 personer mistet livet.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
September 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt12291572
Menn10211151
Kvinner28421
Trafikantgruppe
Bilførere97824
Bilpassasjerer12213
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped111218
Myke trafikanter19215
Andre trafikanter0011
Alder
0-15 år0204
16-24 år28419
25-44 år610324
45-64 år37416
65 år og over1249
Uoppgitt alder0000

Av de omkomne var det 9 bilførere, 1 bilpassasjer, 1 motorsyklist og 1 fotgjenger. I tiårsperioden 2005-2014 har i gjennomsnitt 18 personer mistet livet i september måned.

34 færre omkomne hittil i år

Foreløpige tall for perioden fra januar til september i år viser at 92 personer har mistet livet på veiene. Dette er 34 færre enn i tilsvarende periode i 2014 da 126 personer ble drept. Til sammenlikning omkom 147 personer i hele 2014. I tiårsperioden 2005-2014 har i gjennomsnitt 153 personer omkommet i trafikken fra januar til september.

Omkomne bilpassasjerer halvert

Tallene for årets ni første måneder viser at 12 bilpassasjerer mistet livet på norske veier mot 25 i samme periode i fjor. Dette er en halvering av antall omkomne i denne trafikantgruppen. De andre omkomne trafikantene fordelte seg på 45 bilførere, 20 var førere eller passasjerer på motorsykkel og 2 andre trafikanter. Av de myke trafikantene var det 6 syklister og 7 fotgjengere som omkom.