253612_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
253612
8 menn mistet livet i apriltrafikken
statistikk
2016-05-23T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 8 omkomne i trafikken i april 2016 mot 4 i april 2015.

Trafikkulykker med personskadeapril 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

8 menn mistet livet i apriltrafikken

I april omkom 8 personer i veitrafikken, og alle de omkomne var menn. Dette er dobbelt så mange trafikkdrepte som i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2006-2015 har i gjennomsnitt 11 personer mistet livet i apriltrafikken.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
April 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt814948
Menn811733
Kvinner03215
Trafikantgruppe
Bilførere02415
Bilpassasjerer2208
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped32211
Myke trafikanter27213
Andre trafikanter1101
Alder
0-15 år0113
16-24 år12211
25-44 år35316
45-64 år34212
65 år og over1216
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-April

Av dem som ble drept i trafikkulykker i april i år, var 2 bilpassasjerer, 3 motorsyklister, 1 syklist, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant. I samme måned i fjor mistet 2 bilførere og 2 motorsyklister livet i trafikken.

Fra januar til april i år har 39 personer mistet livet i 35 dødsulykker. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 27 omkomne og 23 dødsulykker. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2006-2015 er 51 omkomne.

Tallene for årets fire første måneder viser videre at 20 bilførere har mistet livet i trafikken. Av de andre omkomne trafikantene hittil i år var 8 bilpassasjerer, 3 førere eller passasjer på motorsykkel, 2 syklister, 3 fotgjengere og 3 var i gruppen andre trafikanter.