246149_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
246149
30 omkom i årets tre første måneder
statistikk
2016-04-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 7 omkomne i trafikken i mars 2016 mot 10 i mars 2015.

Trafikkulykker med personskademars 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

30 omkom i årets tre første måneder

30 personer mistet livet i trafikken i 1. kvartal ifølge foreløpige tall. Dette er 7 flere enn i samme periode i fjor. Gjennomsnittet for årets tre første måneder i tiårsperioden 2006-2015 er 40 omkomne.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Mars 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt7121040
Menn52725
Kvinner210315
Trafikantgruppe
Bilførere45720
Bilpassasjerer1527
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0005
Myke trafikanter1217
Andre trafikanter1001
Alder
0-15 år0003
16-24 år0117
25-44 år23313
45-64 år44213
65 år og over1435
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-Mars  2006-2016

I løpet av mars i år registrerte politiet 7 omkomne i trafikken. I marstrafikken i fjor mistet 10 mennesker livet. Marsgjennomsnittet for de siste ti årene 2006-2015 er 12 omkomne.

Flest omkomne bilførere

Av de 7 omkomne i mars var var 5 menn og 2 kvinner. 4 av de omkomne var bilførere, 1 var bilpassasjer, 1 var fotgjenger og 1 var annen trafikant.

53 omkomne i vintermånedene

Fra og med november i fjor til og med mars i år, har 53 personer mistet livet i trafikken. Av disse var 41 menn og 12 kvinner. Dette er 18 flere enn forrige vinter da 35 personer mistet livet, 26 menn og 9 kvinner.

Det var flest omkomne i Sør-Trøndelag i vintermånedene med 7 personer, mens det i Oppland, Buskerud og Hordaland var 6 omkomne i hvert av fylkene. I Aust-Agder og Møre og Romsdal var det ingen omkomne.