212252_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
212252
26 færre trafikkdrepte i første halvår
statistikk
2015-07-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde i trafikken etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. 9 omkom i trafikken i juni 2015 mot 18 i juni 2014.

Trafikkulykker med personskadejuni 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

26 færre trafikkdrepte i første halvår

49 personer har mistet livet i veitrafikkulykker i første halvår 2015. Dette er 26 færre enn i de første seks månedene i fjor, og 44 færre enn gjennomsnittet for tilsvarende tidsrom i tiårsperioden 2005-2014.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Juni 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt9301980
Menn7241555
Kvinner26425
Trafikantgruppe
Bilførere28927
Bilpassasjerer01212
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped512417
Myke trafikanter29322
Andre trafikanter0012
Alder
0-15 år0116
16-24 år15416
25-44 år27526
45-64 år514620
65 år og over13412
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken

Av de 49 omkomne hittil i år var det 23 bilførere, 4 bilpassasjerer, 12 motorsyklister, 3 syklister, 6 fotgjengere og 1 annen trafikant.

Flest omkomne i Agder og Vestfold Politidistrikt

I årets første seks måneder mistet 8 personer livet i veitrafikken i Agder politidistrikt, og 4 omkom i Vestfold Politidistrikt. Det var ingen omkomne i politidistriktene Asker og Bærum, Sunnmøre, Salten eller Midtre Hålogaland.

Positiv utvikling for bilistene

Av de 49 som omkom i første halvår, var det 23 bilførere og 4 bilpassasjerer. Til sammen utgjør disse 55 prosent av de omkomne. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 32 bilførere og 14 bilpassasjerer. Til sammen utgjorde disse 61 prosent av de omkomne. For motorsyklistene er ikke utviklingen like positiv: I løpet av første halvår omkom 12 motorsyklister mot 10 i samme periode i fjor.

9 personer omkom i juni

I juni registrerte politiet 9 trafikkdrepte, 9 færre enn i juni i fjor. I gjennomsnitt har junitrafikken krevd 22 menneskeliv de siste ti årene.