212248_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
212248
Sommertrafikken tok 41 liv
statistikk
2015-09-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 15 omkomne i trafikken i august 2015 mot 18 i august 2014.

Trafikkulykker med personskadeaugust 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sommertrafikken tok 41 liv

I alt har 41 personer mistet livet på norske veier i sommermånedene juni, juli og august i år. 26 av dem var menn og 15 var kvinner. Det er 13 færre enn i fjorårets sommertrafikk.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
August 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt15392180
Menn8251552
Kvinner714628
Trafikantgruppe
Bilførere75826
Bilpassasjerer37416
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped311418
Myke trafikanter216417
Andre trafikanter0002
Alder
0-15 år0405
16-24 år55421
25-44 år416523
45-64 år410721
65 år og over24510
Uoppgitt alder0000

Av de omkomne i årets sommertrafikk var 15 bilførere, 7 bilpassasjerer, 12 motorsyklister, 4 syklister, 2 fotgjengere og 1 annen trafikant. Det var flest drepte i Nord-Trøndelag og Nordland fylke med henholdsvis 4 og 6 omkomne. 19 av de omkomne var i aldersgruppen 45 år og over, mot 39 personer i fjor.

Færre mistet livet i august-trafikken

I august i år omkom 15 personer i veitrafikken. Det er 3 færre enn i august i fjor. I tiårsperioden 2005-2014 har det i gjennomsnitt omkommet 22 personer i august-trafikken.

Av de 15 som mistet livet i august var 7 bilførere, 3 bilpassasjerer, 3 motorsyklister og 2 syklister. Blant de omkomne var 8 menn og 7 kvinner.

80 drept i trafikken hittil i år

Foreløpige tall for perioden januar-august i år viser at 80 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 31 færre enn tilsvarende periode i 2014. Gjennomsnittet for årets åtte første måneder i tiårsperioden 2005-2014 er 135 omkomne.