246151_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
246151
Flere personer omkom i januar
statistikk
2016-02-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 14 omkomne i trafikken i januar 2016 mot 6 i januar 2015.

Trafikkulykker med personskadejanuar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere personer omkom i januar

I januar 2016 registrerte politiet at 14 personer omkom på norske veier, 10 menn og 4 kvinner. Dette er 8 flere enn i samme måned i 2015 da 6 personer mistet livet. I tiårsperioden 2006–2015 har det i gjennomsnitt omkommet 16 personer i januar måned.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Januar 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt14171244
Menn107824
Kvinner410419
Trafikantgruppe
Bilførere96620
Bilpassasjerer28311
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0000
Myke trafikanter13212
Andre trafikanter2001
Alder
0-15 år0312
16-24 år2216
25-44 år34314
45-64 år43415
65 år og over5538
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar 2006-2016

Av de 14 omkomne i årets første måned var 9 bilførere, 2 bilpassasjerer, 1 fotgjenger og 2 andre trafikanter.

Flest omkomne i alderen 65 år og over

5 av de omkomne var i aldersgruppen 65 år og over, mens det var 4 i aldersgruppen 45–64. Videre var det 3 i aldersgruppen 25–44, 2 i aldersgruppen 16–24 og ingen omkomne under 15 år. Merk at disse tallene ikke sier noe om hvem som har eventuelt har hatt skyld i ulykkene.

10 av 14 omkom i møteulykker

Det var åtte møteulykker i januar hvor ti personer omkom. To personer omkom i utforkjøringsulykker.

Mangelfull rapporteringÅpne og lesLukk

For Asker og Bærum politidistrikt er datagrunnlaget mangelfullt. Dette påvirker ikke tallet på omkomne, kun tallet på ulykker og skadde.