212244_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
212244
8 omkom i trafikken i oktober
statistikk
2015-11-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 8 omkomne i trafikken i oktober 2015 mot 9 i september 2014.

Trafikkulykker med personskadeoktober 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

8 omkom i trafikken i oktober

I oktober omkom 8 personer i veitrafikken, 7 menn og 1 kvinne. Færre har mistet livet i trafikken så langt i år, men det er flere unge blant de omkomne.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Oktober 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt8261555
Menn7131134
Kvinner113521
Trafikantgruppe
Bilførere58724
Bilpassasjerer22211
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0526
Myke trafikanter110313
Andre trafikanter0111
Alder
0-15 år0204
16-24 år44417
25-44 år06415
45-64 år29412
65 år og over2538
Uoppgitt alder0000

Av de omkomne i oktober var det 5 bilførere, 2 bilpassasjer, og 1 fotgjenger. Til sammen er dette 1 person mindre enn i samme måned i fjor, da 9 personer mistet livet. I tiårsperioden 2005-2014 har det i gjennomsnitt omkommet 17 personer i oktober måned.

100 drepte hittil i år

Foreløpige tall for perioden fra januar til oktober i år viser at 100 personer har mistet livet på norske veier, 25 kvinner og 75 menn. Dette er 35 færre enn i tilsvarende periode i 2014 da 135 personer ble drept. Gjennomsnittet for årets ti første måneder i tiårsperioden 2005-2014 er 170 omkomne.

Flere omkomne i aldersgruppen 18-24 år

I aldersgruppen 18-24 år omkom 23 personer i årets ti første måneder. Dette er 8 flere omkomne, enn i samme periode i fjor. Av de 23 som omkom, var 17 menn og 6 kvinner.

Tallet på de omkomne i de andre aldersgruppene har derimot gått ned hittil i år. I aldersgruppen under 16 år omkom 2 barn. Dette er 3 færre enn i samme periode i fjor. I aldersgruppen 45-64 år omkom 25 personer mot 40 omkomne i fjor, og i aldersgruppen 65 år og over omkom 20 personer sammenlignet med 47 omkomne i fjor.

Færre drepte myke trafikanter

Tallene for januar til oktober i år viser at det omkom til sammen 14 syklister og fotgjengere. Dette er en halvering av antall omkomne i årets ti første måneder sammenlignet mot fjoråret.