329459_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329459
statistikk
2018-03-19T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Februar 2018Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn84729390
Menn62906215
Kvinner21823175
Trafikantgruppe
Bilførere63024230
Bilpassasjerer01262102
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0408
Myke trafikanter233246
Andre trafikanter0704
Alder
0-15 år041019
16-24 år1131199
25-44 år31592132
45-64 år389394
65 år og over146341
Uoppgitt alder0603