212254_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
212254
16 omkom i julitrafikken
statistikk
2015-08-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 16 omkomne i trafikken i juli 2015 mot 18 i juli 2014.

Trafikkulykker med personskadejuli 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

16 omkom i julitrafikken

Det omkom 16 personer i veitrafikken i juli, 9 menn og 7 kvinner. Dette er 2 færre enn i samme måned i fjor hvor 18 personer omkom. I tiårsperioden 2005-2014 har det i gjennomsnitt omkommet 20 personer i juli måned.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Juli 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt16341878
Menn9261554
Kvinner78324
Trafikantgruppe
Bilførere46823
Bilpassasjerer43317
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped512522
Myke trafikanter29113
Andre trafikanter1403
Alder
0-15 år1205
16-24 år52418
25-44 år311420
45-64 år513525
65 år og over2659
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken

Av de omkomne var det 4 bilførere, 4 bilpassasjerer, 5 motorsyklister, 1 syklist, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant.

Foreløpig færre trafikkdrepte i år enn i fjor

Foreløpige tall for perioden januar til juli i år, viser at 67 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 26 færre enn i tilsvarende periode i 2014 da 93 personer mistet livet. Gjennomsnittet for årets sju første måneder i tiårsperioden 2005-2014 er 113 omkomne.

Færre drept i single- og møteulykker

55 prosent av alle trafikkdrepte hittil i år omkom i forbindelse med single- og møteulykker. 22 personer ble drept i singleulykker og 15 omkom i møteulykker. De tilsvarende tallene for samme periode i 2014 var henholdsvis 33 og 36 personer, tilsvarende en andel på 74 prosent.