220907_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
220907
Maitrafikken krevde 11 liv
statistikk
2015-06-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 11 omkomne i trafikken i mai 2015 mot 18 i mai 2014.

Trafikkulykker med personskademai 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Maitrafikken krevde 11 liv

I mai omkom 11 personer i veitrafikken, hvorav 9 menn og 2 kvinner. Dette er 7 mindre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2005–2014 har det i gjennomsnitt omkommet 17 personer i maitrafikken.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Mai 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt11311362
Menn9201142
Kvinner211219
Trafikantgruppe
Bilførere38620
Bilpassasjerer14211
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped412214
Myke trafikanter37316
Andre trafikanter0001
Alder
0-15 år1204
16-24 år07213
25-44 år38420
45-64 år310418
65 år og over4428
Uoppgitt alder0000

Av de omkomne i mai i år var 3 bilførere, 1 bilpassasjer, 4 motorsyklister, 2 syklister og 1 fotgjenger. Av de 18 personene som omkom i mai 2014, var det 11 bilførere, 3 bilpassasjerer, 3 motorsyklister og 1 fotgjenger.

41 har mistet livet hittil i år

Foreløpige tall for perioden fra januar til mai i år viser at 41 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 16 færre enn i tilsvarende periode i 2014.

Gjennomsnittet for årets fem første måneder i tiårsperioden 2005–2014 er 48 omkomne.

I løpet av de siste tolv månedene har det i alt omkommet 131 personer, sammenliknet med 187 i foregående tolvmånedersperiode. Dette er en nedgang på 30 prosent. 

12 omkomne mellom 35 og 44 år

Av de 41 som har omkommet hittil i år, var 12 i aldersgruppen 35–44 år. I samme periode i fjor omkom 4 personer. Gjennomsnittlig antall omkomne i femårsperioden 2010-2014 i aldersgruppen 35–44 år er 8.

Av de omkomne i denne aldersgruppen var 9 bilførere, 2 motorsyklister og 1 fotgjenger.

Møte- og utforkjøringsulykker

Over halvparten av dødsulykkene hittil i år var i møteulykker eller utforkjøringsulykker. 12 personer har omkommet i møteulykker og 11 i utforkjøringsulykker.