212250_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
212250
Årets siste høstmåned krevde 13 liv
statistikk
2015-12-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 13 omkomne i trafikken i november 2015 mot 7 i november 2014.

Trafikkulykker med personskadenovember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Årets siste høstmåned krevde 13 liv

I november omkom 13 personer i veitrafikken, 9 menn og 4 kvinner. Dette er nesten en fordobling i forhold til samme måned i fjor, da 7 personer mistet livet. I tiårsperioden 2005-2014 har det i gjennomsnitt omkommet 16 personer i november måned.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
November 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt13231050
Menn914631
Kvinner49418
Trafikantgruppe
Bilførere611623
Bilpassasjerer5018
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0103
Myke trafikanter110315
Andre trafikanter1100
Alder
0-15 år0302
16-24 år52210
25-44 år07216
45-64 år43314
65 år og over4838
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken

Av de omkomne i november var det 6 bilførere, 5 bilpassasjer, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant.

5 av de omkomne forrige måned var i aldersgruppen 18-24 år og 4 omkom i hver av aldersgruppene 45-54 år og 65-84 år.

31 færre omkomne hittil i år

Foreløpige tall for januar til november i år viser at 111 personer har mistet livet på norske veier, 29 kvinner og 82 menn. Dette er 31 færre enn i tilsvarende periode i 2014 da 142 personer mistet livet og 75 færre sammenliknet med gjennomsnittet for tiårsperioden 2005-2014 som viser 186 omkomne for de elleve første månedene.

76 omkom i single- og møteulykker

69 prosent av de trafikkdrepte hittil i årer er i forbindelse med single- og møteulykker. Dette er 5 prosentpoeng mindre enn i samme periode i fjor da andelen var på 74 prosent. 47 personer ble drept i singleulykker og 29 personer omkom i møteulykker. Tilsvarende tallene for samme periode i 2014 var henholdsvis 51 og 54 omkomne.

Flest omkomne i Oppland og Nordland

Så langt i år har det omkommet flest personer i Oppland og Nordland. Henholdsvis 11 og 9 personer har omkommet i disse fylkene. Møre og Romsdal og Finnmark har lavest med 2 omkomne i hvert fylke.