253898_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
253898
7 omkomne i mai
statistikk
2016-06-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 7 omkomne i trafikken i mai 2016 mot 11 i april 2015.

Trafikkulykker med personskademai 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

7 omkomne i mai

I mai omkom 7 personer i veitrafikken. Alle de omkomne var menn. Dette er 4 færre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2006-2015 har det i gjennomsnitt omkommet 17 personer i maitrafikken.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Mai 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt7221362
Menn7161144
Kvinner06219
Trafikantgruppe
Bilførere17517
Bilpassasjerer14210
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped18318
Myke trafikanter33317
Andre trafikanter1001
Alder
0-15 år0005
16-24 år13211
25-44 år28418
45-64 år28420
65 år og over2338
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-mai  2006-2016

Av de omkomne i mai i år, var det 1 bilfører, 1 bilpassasjerer, 1 motorsyklist, 2 syklister, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant.

47 har mistet livet hittil i år

Foreløpige tall for perioden fra januar til mai i år viser at 47 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 9 flere enn i tilsvarende periode i fjor. Tallene for årets fem første måneder viser at 22 bilførere, 9 bilpassasjerer, 4 motorsyklister, 4 syklister, 4 fotgjengere og 4 andre trafikanter har mistet livet så langt i år.

Gjennomsnittet for årets fem førse måneder i tiårsperioden 2006-2015 var 71 omkomne.

Over halvparten av de omkomne er over 45 år

Av de 47 som har omkommet hittil i år, var det ingen under 15 år, 7 i aldersgruppen 16 -24 år, 12 i aldersgruppen 25–44 år, 16 i aldersgruppen 45-64 år og 12 i aldersgruppen 65 år og over.

Møte- og utforkjøringsulykker tar flest liv

80 prosent av dødsulykkene hittil i år var i møte- eller utforkjøringsulykker. 21 personer har omkommet i møteulykker og 17 i utforkjøringer.