Trafikkulykker med personskadedesember 2011

Innhold

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. mars 2010 Februar 2010 8 omkom i februartrafikken
15. februar 2010 Januar 2010 Færre hardt skadde i januar
15. januar 2010 Desember 2009 Færre omkomne og hardt skadde i 2009
17. desember 2009 November 2009 20 omkom i novembertrafikken
24. november 2009 Oktober 2009 11 omkom i oktobertrafikken
16. oktober 2009 September 2009 Septembertrafikken tok 26 liv
18. september 2009 August 2009 22 mennesker omkom i august
21. august 2009 Juli 2009 22 omkom på veiene i juli
17. juli 2009 Juni 2009 24 omkom i trafikken i juni
19. juni 2009 Mai 2009 Færre omkom på veiene i mai
22. mai 2009 April 2009 17 omkomne og 710 skadde i april
24. april 2009 Mars 2009 Færre omkom på veiene i mars
20. mars 2009 Februar 2009 Færre omkomne på norske veier i februar
20. februar 2009 Januar 2009 19 omkom i januar
15. januar 2009 Desember 2008 64 ungdommer omkom i 2008

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. mars 2010 2010 8 omkom i februartrafikken
15. februar 2010 2010 Færre hardt skadde i januar
15. januar 2010 2009 Færre omkomne og hardt skadde i 2009
17. desember 2009 2009 20 omkom i novembertrafikken
24. november 2009 2009 11 omkom i oktobertrafikken
16. oktober 2009 2009 Septembertrafikken tok 26 liv
18. september 2009 2009 22 mennesker omkom i august
21. august 2009 2009 22 omkom på veiene i juli
17. juli 2009 2009 24 omkom i trafikken i juni
19. juni 2009 2009 Færre omkom på veiene i mai
22. mai 2009 2009 17 omkomne og 710 skadde i april
24. april 2009 2009 Færre omkom på veiene i mars
20. mars 2009 2009 Færre omkomne på norske veier i februar
20. februar 2009 2009 19 omkom i januar
15. januar 2009 2008 64 ungdommer omkom i 2008

For tidligere publiseringer se også: Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall.