22931_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22931
Færre omkom på veiene i mai
statistikk
2009-06-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademai 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkom på veiene i mai

I mai registrerte politiet 574 ulykker med personskade på norske veier. 18 personer omkom, og 783 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer skadd. Januar-mai 2000-2009

Personer drept. Januar-mai 2000-2009

Foreløpige tall for mai i fjor viser at det var 624 trafikkulykker, med 24 omkomne og 867 skadde. Tallet på omkomne er senere oppjustert til 28. I tiårsperioden 2000-2009 har det i gjennomsnitt vært 23 omkomne og 978 skadde i trafikken i mai.

Av de 18 omkomne i mai i år var det 8 bilførere, 2 bilpassasjer, 5 på motorsykkel, 1 på sykkel, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant.

Nedgang i antall omkomne

Foreløpige tall for januar til mai i år viser at 73 personer har mistet livet, og 3 729 personer har blitt skadd i trafikken hittil i år. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 105 omkomne og 4 279 skadde, og i tiårsperioden 2000-2009 har i gjennomsnitt 96 omkommet og 4 238 blitt skadd i trafikken i løpet av disse månedene.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 30 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: