22919_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22919
20 omkom i novembertrafikken
statistikk
2009-12-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadenovember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

20 omkom i novembertrafikken

Politiet registrerte 525 ulykker med personskader på norske veier i november. En foreløpig oversikt viser at 20 personer omkom, mens 46 ble hardt skadd i disse ulykkene.

Personer drept. Januar-november. 2000-2009

Personer skadd. Januar-november. 2000-2009

Tilsvarende foreløpige tall for november i fjor var 614 ulykker med kun 9 omkomne. Fra 2000 til 2009 har i gjennomsnitt 22 personer mistet livet på norske veier i november måned.

10 av de 20 som omkom i trafikken i forrige måned, var bilførere, 2 var passasjerer, 1 var mopedist, 1 var syklist og 6 var fotgjengere.

197 omkomne hittil i år

Fra januar til november i år har 197 personer mistet livet på norske veier, mot 236 i samme periode i fjor. Gjennomsnittstallet for tilsvarende periode de ti siste årene er 240.

De foreløpige tallene for januar-november 2009 viser at til sammen 9 029 personer har blitt skadd i trafikken, mens endelige tall for samme periode i fjor viser 10 154.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 20 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: