22925_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22925
22 mennesker omkom i august
statistikk
2009-09-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeaugust 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

22 mennesker omkom i august

Ifølge foreløpige tall fra politiet omkom 22 mennesker i trafikkulykker i august i år, 5 færre enn i samme måned i 2008. Hittil i år har 140 personer mistet livet på norske veier, sammenlignet med 189 på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Personer drept. Januar-august. 2000-2009

Av dem som omkom i forrige måned var 10 bilførere, 4 bilpassasjerer, 5 motorsyklister, 1 på moped, 1 på sykkel og 1 annen trafikant.

Færre alvorlige skader

De foreløpige tallene viser at 495 personer har blitt hardt skadd i trafikken i år, mot 581 i samme periode i fjor. Tallet for fjorårets åtte første måneder ble justert opp til 613 i den endelige opptellingen. Til sammen 6 516 mennesker har blitt skadd i trafikken så langt i år.

Barn og trafikkulykker

Så langt i år har 7 barn i alderen 6-16 år omkommet i veitrafikkulykker. Det er 5 mindre enn ved samme tid i fjor. Fordelingen på drepte er 3 i alderen 6-12 år og 4 i alderen 13-16 år.

Barn 6-16 år drept i veitrafikkulykker. Januar-august. 2004-2009

Barn 6-16 år hardt skadd i veitrafikkulykker. Januar-august. 2004-2009

50 barn i aldersgruppen 6-16 år ble hardt skadd i trafikkulykker i løpet av årets første åtte måneder, 2 flere enn i samme tidsrom i fjor.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 25 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: