22937_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22937
Færre omkomne på norske veier i februar
statistikk
2009-03-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkomne på norske veier i februar

I løpet av februar i år registrerte politiet 443 ulykker i trafikken. 9 mennesker omkom, og 685 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer skadd. Januar-februar 2000-2009

Personer drept. Januar-februar 2000-2009

Tilsvarende tall for februar 2008 viste 503 ulykker, der 19 mennesker mistet livet, og 756 ble skadd. Tallet på drepte er senere nedjustert til 17. Februargjennomsnittet for de siste ti årene er 17 drepte og 798 skadde.

Omkomne og skadde hittil i år

De foreløpige tallene viser at 28 personer har mistet livet, og 1 465 har blitt skadd i trafikken hittil i år. 100 av de 1 465 skadde personene var hardt skadd.

Tilsvarende tall for januar og februar i fjor var 39 omkomne og 1 640 skadde. Av disse var 115 hardt skadd. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2000-2009 er 39 omkomne og 1 649 skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 28 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: