22913_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22913
8 omkom i februartrafikken
statistikk
2010-03-12T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

8 omkom i februartrafikken

I løpet av februar i år registrerte politiet 433 ulykker i trafikken. En foreløpig oversikt viser at 8 mennesker omkom, og 32 ble hardt skadd i disse ulykkene.

Personer hardt skadd. Januar-februar 2001-2010

Personer drept. Januar-februar 2001-2010

Tilsvarende tall for februar 2009 viste 443 ulykker, der 9 mennesker mistet livet, og 51 ble hardt skadd. Februargjennomsnittet for de siste ti årene er 15 drepte og 55 hardt skadde.

Av de omkomne i februar i år var det 7 menn og 1 kvinne. 6 av de omkomne var bilførere, 1 var bilpassasjer og 1 fotgjenger.

61 personer hardt skadd hittil i år

I januar og februar i år viser forløpige tall at 27 personer har mistet livet, og 61 har blitt hardt skadd.

Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 27 omkomne og 110 hardt skadde. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 36 omkomne og 119 hardt skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 32 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: