22929_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22929
24 omkom i trafikken i juni
statistikk
2009-07-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

24 omkom i trafikken i juni

24 mennesker mistet livet i trafikkulykker i juni i år, viser en foreløpig oversikt fra politiet. Det var 8 færre enn tilsvarende måned i fjor. Så langt i år har 97 personer omkommet på norske veier.

Personer drept.  Januar-juni. 2000-2009

Personer skadd.  Januar-juni. 2000-2009

Av de som omkom i forrige måned, var 8 bilførere, 4 bilpassasjerer, 5 motorsyklister, 3 på sykkel, 3 fotgjengere og 1 annen trafikant. I løpet av første halvår har 97 personer omkommet i trafikken, sammenlignet med 137 samme periode i fjor.

Nedgang i antall skadde

Ifølge forløpige tall ble 930 mennesker skadd i trafikken i juni i år. Det foreløpige tallet for juni 2008 var 1 122. Den endelige opptellingen viste 1 135 skadde. Så langt i år har politiet registrert 4 708 personskader, sammenlignet med 5 441 skadde i tilsvarende periode i fjor. Det endelige tallet på skadde i første halvår i 2008 var 5 325.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 23 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: