22921_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22921
11 omkom i oktobertrafikken
statistikk
2009-11-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeoktober 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

11 omkom i oktobertrafikken

I oktober registrerte politiet 584 ulykker med personskade på norske veier. 11 personer omkom og 584 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar-oktober. 2000-2009

Personer skadd. Januar-oktober. 2000-2009

Av de 11 som omkom i forrige måned, var 5 bilførere, 5 bilpassasjerer og 1 var annen trafikant.

Tilsvarende tall for oktober i fjor viser at det var 651 trafikkulykker med 23 omkomne og 940 skadde. I tiårsperioden 2000-2009 har det i gjennomsnitt vært 21 omkomne og 1 025 skadde i trafikken i oktober.

Færre omkomne

Foreløpige tall for perioden januar til oktober i år viser at 177 personer har mistet livet og 8 202 personer har blitt skadet i trafikken. Den endelige opptellingen for samme periode i fjor viste 227 omkomne og 9 268 skadde. I tiårsperioden 2000-2009 har i gjennomsnitt 218 omkommet og 9 624 blitt skadd i trafikken i løpet av disse månedene.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 18 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: