22935_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22935
Færre omkom på veiene i mars
statistikk
2009-04-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademars 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkom på veiene i mars

I mars registrerte politiet 398 ulykker med personskade på veiene. 12 personer omkom, og 618 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar-mars 2000-2009

Personer skadd. Januar-mars 2000-2009

Foreløpige tall for mars i fjor var 20 omkomne og 862 skadde. Tallet på drepte er senere oppjustert til 21. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2000-2009 var 17 omkomne og 821 skadde i marstrafikken. Av de 12 omkomne for mars i år var det 7 bilførere, 1 bilpassasjer, 1 på motorsykkel og 3 fotgjengere.

Færre omkomne i 1. kvartal i år

De foreløpige tallene for 1. kvartal i år viser at 39 personer mistet livet, og 2 142 personer ble skadd i trafikken. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 60 omkomne og 2 555 skadde, mens gjennomsnittet for 1. kvartal i tiårsperioden 2000-2009 var 55 omkomne og 2 476 skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 29 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: