22927_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22927
22 omkom på veiene i juli
statistikk
2009-08-21T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuli 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

22 omkom på veiene i juli

I juli registrerte politiet 561 ulykker med personskade på norske veier. 22 personer omkom og 811 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer skadd. Januar-juli 2000-2009

Personer drept. Januar-juli 2000-2009

Av de 22 omkomne i juli i år var det 10 bilførere, 3 bilpassasjer, 4 på motorsykkel, 1 på sykkel, 3 fotgjengere og 1 annen trafikant.

Tilsvarende tall for juli i fjor viser at det var 684 trafikkulykker med 26 omkomne og 988 skadde. Tallet på omkomne ble senere nedjustert til 25. I tiårsperioden 2000-2009 har det i gjennomsnitt vært 26 omkomne og 1 051 skadde i trafikken i juli.

Nedgang i antall omkomne

Foreløpige tall for januar til juli i år viser at 117 personer har mistet livet og 5 577 personer har blitt skadet i trafikken. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 162 omkomne og 6 339 skadde. I tiårsperioden 2000-2009 har i gjennomsnitt 148 omkommet og 6 421 blitt skadet i trafikken i løpet av disse månedene.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 24 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: