22941_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22941
64 ungdommer omkom i 2008
statistikk
2009-01-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

64 ungdommer omkom i 2008

En foreløpig oversikt fra politiet viser at ungdommer i alderen 18-24 år utgjorde en stor andel av trafikkdødsfallene i 2008. I absolutte tall var økningen klart størst i denne aldersgruppen. 64 ungdommer mistet livet i trafikkulykker i 2008, mot 35 i 2007.

Personer drept. Januar-desember. 1999-2008

Personer skadd. Januar-desember. 1999-2008

Politiet registrerte i alt 7 696 trafikkulykker på norske veier i 2008. 259 mennesker omkom, og 11 075 personer ble skadd i disse ulykkene. De foreløpige tallene for 2007 viste 8 119 ulykker med 230 drepte og 11 978 skadde. Ved den endelige opptellingen ble tallene oppjustert til 8 182 ulykker, 233 omkomne og 12 082 skadde. 20 mennesker omkom i trafikken i desember 2008, fem flere enn i tilsvarende måned året før. Av de som omkom i desember 2008, var tolv bilførere, syv passasjerer og én fotgjenger.

Utforkjøringer dominerte

Politiet registrerte 241 dødsulykker i 2008. Utforkjøringer var den hyppigst forekommende ulykkestypen, med en andel på 37,3 prosent, etterfulgt av møteulykker med 34 prosent. 96 mennesker omkom i utforkjøringer, og møteulykker krevde 91 liv. I dødsulykkene som rammet ungdommer i alderen 18-24 år, hadde utforkjøringer en ulykkesandel på 56,5 prosent, mens møteulykkene stod for 32,3 prosent. 36 ungdommer mistet livet i utforkjøringer. 21 omkom i møteulykker.

Veitrafikkulykker, etter ulykkesgruppe. 2008. Prosent

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 27 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, er ført opp med ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: