22933_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22933
17 omkomne og 710 skadde i april
statistikk
2009-05-22T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

17 omkomne og 710 skadde i april

I april registrerte politiet 458 ulykker med personskade på veiene. 17 personer omkom og 710 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar-april. 2000-2009

Personer skadd. Januar-april. 2000-2009

I fjor viste foreløpige tall 514 ulykker med 19 omkomne og 781 skadde. Tallet på omkomne er senere nedjustert til 17. I tiårsperioden 2000-2009 har det i gjennomsnitt vært 18 omkomne og 775 skadde i apriltrafikken.

Av de 17 omkomne i april i år var det 8 bilførere, 4 bilpassasjer, 3 på motorsykkel og 2 fotgjengere.

Drepte kvinner og menn. Januar-april. 2000-2009

56 omkomne hittil i år

Foreløpige tall for januar til april viser at 56 personer har mistet livet i trafikken hittil i år. I fjor omkom 77 personer fra januar til april, og i de siste ti årene har gjennomsnittlig antall omkomne i denne perioden ligget på 73.

Av de omkomne hittil i år er det 39 menn og 17 kvinner. I samme periode i fjor omkom 66 menn og 11 kvinner i trafikken.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 29 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: